Disclaimer

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. “Fuchsia’s uit België” levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel zou zijn. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. “Fuchsia’s uit België” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van “Fuchsia’s uit België” (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Iedere foto in onze database is voorzien van een verwijzing naar de copyrighthouder. Bij onjuistheden kan u de beheerder van de site contacteren.
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

“Fuchsia’s uit België” hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om het copyright van de ingestuurde foto’s aan te geven. Emailadressen worden nooit doorgegeven aan derden.

“Fuchsia’s uit België” kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de “Fuchsia’s uit België” website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.