NBFK Algemeen Reglement geldig vanaf 2015

  1. De fuchsiakeuringscommissie bestaat uit personen uit binnen- en buitenland, die hun kennis en ervaring op gebied van fuchsia’s ter beschikking stellen aan de veredelaars.
  1. De fuchsiakeuringen gaan door in Waanrode bij Leon Pauwels, Halensebaan 59, 3473 Waanrode Tel: 016/779445 Gsm: 0497715189

e-mail: leon.pauwels@skynet.be

In de maanden juli, augustus en september.

Zaterdag 2  juli 2016

Zaterdag 13 augustus 2016

Zaterdag 10 september 2016

  1. Het inschrijvingsgeld van € 0.5, gevraagd per soort die ter keuring wordt aangeboden, blijft onveranderd. Te betalen bij het afgeven van de formulieren. Dit ter compensatie van de kosten gemaakt door de keuringscommissie.
  1. De fuchsiaveredelaar moet geen binding hebben met eender welke fuchsiavereniging in binnen- of buitenland.
  1. De door de Nationale Belgische Fuchsiakeuringscommissie goedgekeurde fuchsianieuwigheid ontvangt een certificaat en mag dit vermelden op het registratieformulier van de American Fuchsia Society (A.F.S.). De veredelaars verbinden zich ertoe om 1 plant af te staan voor beschrijving en registratie. Tevens betaalt de veredelaar onmiddellijk na de keuring aan de secretaris 1€ per goedgekeurde plant voor registratie. (deze worden door het A.F.S. aangerekend).
  1. De fuchsiakeuringen van de Nationale Belgische Fuchsiakeuringscommissie staan los van de fuchsiaregistratie georganiseerd door de A.F.S.
  1. Om de fuchsiakeuringscommissie de kans te bieden de planten te keuren op een serene manier, wordt er van de veredelaars en het publiek verwacht dat ze de keuringsplaats verlaten zolang de keuring duurt.
  1. Indien dit reglement gewijzigd wordt zal iedereen voor de volgende fuchsiakeuring op de hoogte worden gesteld.
  1. Voor zaken niet voorzien in dit reglement beslist de fuchsiakeuringscommissie.